ໜ້າທຳອິດ > ການແນະນໍາ

 

ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສກ່ວາກ່ວາຮ້ອຍປີມາ.

ການທໍາມະຫາກິນຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານນີ້ແມ່ນເຮັດໄຮ່ເຮັດນາສ່ວນຫຼາຍ............................